The translation of oh in a corpus of dubbed sitcoms

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    8 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'The translation of oh in a corpus of dubbed sitcoms'. Junts formen un fingerprint únic.

    Arts and Humanities