The social perception of nuclear fusion: Investigating lay understanding and reasoning about the technology

A. Prades*, C. Oltra, I. Navajas, T. Horlick-Jones, J. Espluga

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The social perception of nuclear fusion: Investigating lay understanding and reasoning about the technology'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science

Neuroscience