The responsiveness of entrepreneurs to working time regulations

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    50 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'The responsiveness of entrepreneurs to working time regulations'. Junts formen un fingerprint únic.

    Economics, Econometrics and Finance