The profile of Spanish journals in the field of communication (2007-2008)

David Fernández-Quijada

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    29 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'The profile of Spanish journals in the field of communication (2007-2008)'. Junts formen un fingerprint únic.

    Social Sciences