The PPZ protein phosphatases are important determinants of salt tolerance in yeast cells

F. Posas, M. Camps, J. Arino*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

126 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The PPZ protein phosphatases are important determinants of salt tolerance in yeast cells'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Keyphrases