The MICE grand challenge light-cone simulation - III. Galaxy lensing mocks from all-sky lensing maps

P. Fosalba, E. Gaztañaga, F. J. Castander, M. Crocce

  Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

  125 Cites (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'The MICE grand challenge light-cone simulation - III. Galaxy lensing mocks from all-sky lensing maps'. Junts formen un fingerprint únic.

  Earth and Planetary Sciences

  Physics