The maximal quotient ring of regular group rings. II

Ferran Cedó

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The maximal quotient ring of regular group rings. II'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics