The incidence of work experience in intergenerational social mobility in spain

Pedro López-Roldán, Cristian Segura-Carrillo, Sandra Fachelli Oliva

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resultats de la cerca