The impact of EU structural funds on regional disparities within member states

Andreas P. Kyriacou, Oriol Roca-Sagalés

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

61 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The impact of EU structural funds on regional disparities within member states'. Junts formen un fingerprint únic.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences