The “Greening” of Empire: The European Green Deal as the EU first agenda

Diana Vela almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Héctor Herrera, Marcela Vecchione gonçalves, Gert Van hecken

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

16 Cites (Scopus)
2 Descàrregues (Pure)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The “Greening” of Empire: The European Green Deal as the EU first agenda'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences