The development of the atrioventricular node and bundle of His in the human embryonic period

J. M. Domènech-Mateu, A. Arnó Palau, A. Martínez Pozo

Sortida de recercaRecercarevisió per companys

1 Citació (Scopus)

Empremta digital Navegar pels temes de recerca de 'The development of the atrioventricular node and bundle of His in the human embryonic period'. Junts formen una empremta única.

Agricultura y biología