The adjoint Reidemeister torsion for the connected sum of knots

Joan Porti, Seokbeom Yoon

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Descàrregues (Pure)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'The adjoint Reidemeister torsion for the connected sum of knots'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics