Technology and e-resources for legal translators: The LAW 10n project

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Technology and e-resources for legal translators: The LAW 10n project'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Computer Science