TDP-Shell: A generic framework to improve interoperability between batch queue systems and monitoring tools

Vicente J. Ivars*, Miquel A. Senar, Elisa Heymann

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'TDP-Shell: A generic framework to improve interoperability between batch queue systems and monitoring tools'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science