Structure monoids of set-theoretic solutions of the Yang-Baxter equation

Ferran Cedó, Eric Jespers, Charlotte Vermwimp

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)
Filtre
Acabat

Resultats de la cerca