Strategic knowledge in note-taking: An study in high education

Montserrat Castelló, Carles Monereo

  Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

  13 Cites (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'Strategic knowledge in note-taking: An study in high education'. Junts formen un fingerprint únic.

  Social Sciences

  Psychology

  Nursing and Health Professions