Spain as an actor in European and international climate policy: From a passive to an active Laggard?

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

9 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Spain as an actor in European and international climate policy: From a passive to an active Laggard?'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences