Single-frequency amplitude-modulation sensor for dielectric characterization of solids and microfluidics

Paris Velez*, Jonathan Munoz-Enano, Amir Ebrahimi, Cristian Herrojo, Ferran Paredes, James Scott, Kamran Ghorbani, Ferran Martin

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

64 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Single-frequency amplitude-modulation sensor for dielectric characterization of solids and microfluidics'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering

Physics