Simultaneous application of transglutaminase and high pressure to improve functional properties of chicken meat gels

Pilar Trespalacios, Reyes Pla

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    112 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'Simultaneous application of transglutaminase and high pressure to improve functional properties of chicken meat gels'. Junts formen un fingerprint únic.

    Food Science