Severity of Psychological Maltreatment and Accumulative Risk for Psychopathology in Children of Mothers Exposed to Intimate Partner Violence

Ariadna de la Vega*, Nuria de la Osa, Roser Granero, Lourdes Ezpeleta

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

10 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Severity of Psychological Maltreatment and Accumulative Risk for Psychopathology in Children of Mothers Exposed to Intimate Partner Violence'. Junts formen un fingerprint únic.

Psychology