Robust scheduling in MIMO-OFDM multi-user systems based on convex optimization

Antoni Morell*, Antonio Pascual-Iserte, Ana I. Pérez-Neira, Miguel Ángel Lagunas

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Robust scheduling in MIMO-OFDM multi-user systems based on convex optimization'. Junts formen un fingerprint únic.

Engineering