Reliability simulation for analog ICs: Goals, solutions, and challenges

A. Toro-Frías, P. Martín-Lloret, J. Martin-Martinez, R. Castro-López, E. Roca, R. Rodriguez, M. Nafria, F. V. Fernández

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

28 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Reliability simulation for analog ICs: Goals, solutions, and challenges'. Junts formen un fingerprint únic.

Computer Science