Radiocarbon and stable isotopes in Palmyra corals during the past century

Kevin C. Druffel-Rodriguez, Desiree Vetter, Sheila Griffin, Ellen R M Druffel, Robert B. Dunbar, David A. Mucciarone, Lori A. Ziolkowski, Joan Albert Sanchez-Cabeza

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

11 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Radiocarbon and stable isotopes in Palmyra corals during the past century'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences