Provenance and maximum depositional ages of Upper Triassic and Jurassic sandstone, north-eastern Mexico

Aaron J. Martin*, Mireia Domènech, Daniel F. Stockli, David Gómez-Gras

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Provenance and maximum depositional ages of Upper Triassic and Jurassic sandstone, north-eastern Mexico'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Earth and Planetary Sciences

Keyphrases