Preparació in situ de nous reactius de iode hipervalent per a la síntesi de cloroarens

Producció científica: Contribució a una revistaArticleDivulgació

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Preparació in situ de nous reactius de iode hipervalent per a la síntesi de cloroarens'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry