Photoreduction of Cr(VI) over CdS supported on a glass matrix

M. Trillas, R. Barber, J. Munoz, J. Peral, X. Domenech

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

5 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Photoreduction of Cr(VI) over CdS supported on a glass matrix'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry