Phase portraits of random planar homogeneous vector fields

Anna Cimà, Armengol Gasull, Víctor Mañosa Fernández

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Phase portraits of random planar homogeneous vector fields'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Mathematics