Phase-conjugate amplification through transverse optical Zeeman pumping in resonant doppler-broadened degenerate four-wave mixing

C. Schmidt-Iglesias, G. Orriols, F. Pi

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Phase-conjugate amplification through transverse optical Zeeman pumping in resonant doppler-broadened degenerate four-wave mixing'. Junts formen un fingerprint únic.

Physics

Engineering