Phagomagnetic immunoassay for the rapid detection of Salmonella

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

42 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Phagomagnetic immunoassay for the rapid detection of Salmonella'. Junts formen un fingerprint únic.

Food Science