Perspectives innovadores en el disseny d'algoritmes intel·ligents per a la classificació d'obres d'art : eines per a una millor integració humà-màquina

Pilar Dellunde i Clavé, Oriol Roca-Martín, Zoe Falomir, Vicent Costa

Producció científica: Contribució a una revistaArticleDivulgació

Resum

La present investigació explora una perspectiva innovadora en el disseny d'algoritmes capaços de classificar pintures segons el seu estil artístic. Evitant alguns inconvenients d'integració humà-màquina que presenta el disseny amb aprenentatge automàtic, ℓ-SHE és un algoritme basat en sistemes de representació lògica i conceptes qualitatius que, a més de reconèixer i classificar amb èxit l'estil artístic d'una pintura, treballa amb informació semàntica, genera explicacions del perquè dels seus resultats, i pot ser entrenat fàcilment i amb bancs de dades relativament petits.
Títol traduït de la contribucióPerspectivas innovadoras en el diseño de algoritmos inteligentes para la clasificación de obras de arte :: herramientas para una mejor integración humano-máquina
Idioma originalCatalan
RevistaUAB Divulga
Estat de la publicacióPublicada - 2021

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Perspectives innovadores en el disseny d'algoritmes intel·ligents per a la classificació d'obres d'art : eines per a una millor integració humà-màquina'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho