Patients' Desire for Psychological Support When Receiving a Cancer Diagnostic

Tomás Blasco, Esther Jovell, Rosanna Mirapeix, Concha Leon

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Patients' Desire for Psychological Support When Receiving a Cancer Diagnostic'. Junts formen un fingerprint únic.

Psychology