Palaeodiets of humans and fauna at the Spanish Mesolithic site of El Collado

Elena Garcia-Guixé, Michael P. Richards, M. Eulàlia Subirà

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

66 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Palaeodiets of humans and fauna at the Spanish Mesolithic site of El Collado'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences