Pacemaker activity and inhibitory neurotransmission in the colon of Ws/Ws mutant rats

E. Albertí, H. B. Mikkelsen, X. Y. Wang, M. Díaz, J. O. Larsen, J. D. Huizinga, M. Jiménez

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

59 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Pacemaker activity and inhibitory neurotransmission in the colon of Ws/Ws mutant rats'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry

Neuroscience