Origin of the short-range, strong repulsive force between ionic surfactant layers

Jordi Faraudo, Fernando Bresme

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

80 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Origin of the short-range, strong repulsive force between ionic surfactant layers'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Physics

Material Science

Keyphrases