One step preparation and 1,3-dipolar cycloadditions of (S)-5-hydroxymethyl-1-pyrroline N-oxide

Montserrat Closa, Pedro De March, Marta Figueredo, Josep Font

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

34 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'One step preparation and 1,3-dipolar cycloadditions of (S)-5-hydroxymethyl-1-pyrroline N-oxide'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry