On the families of periodic orbits which bifurcate from the circular Sitnikov motions

Edward Belbruno, Jaume Llibre, Mercè Ollé

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

79 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'On the families of periodic orbits which bifurcate from the circular Sitnikov motions'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics