On the asymptotic mean value property for planar p-harmonic functions

A. Arroyo, J. G. Llorente

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

17 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'On the asymptotic mean value property for planar p-harmonic functions'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics