Nonequilibrium temperatures, heat waves, and nonlinear heat transport equations

V. A. Cimmelli, A. Sellitto, D. Jou

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

80 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Nonequilibrium temperatures, heat waves, and nonlinear heat transport equations'. Junts formen un fingerprint únic.

Physics

Material Science