Non-linear effects in the determination of paleotemperature U 37k′ alkenone ratios by chemical ionization mass spectrometry

R. Chaler, J. Villanueva, Joan O. Grimalt

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

8 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Non-linear effects in the determination of paleotemperature U 37k′ alkenone ratios by chemical ionization mass spectrometry'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemical Engineering

Chemistry