New plant endopeptidases with potential application in cheesemaking

M. Pardo, M. Bruno, C. Sequeiros, S. Trejo, L. López, N. Caffini, C. Natalucci

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

8 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'New plant endopeptidases with potential application in cheesemaking'. Junts formen un fingerprint únic.

Food Science