New insights in the analysis of blunt force trauma in human bones. Preliminary results

Sarah Scheirs, Assumpció Malgosa, David Sanchez-Molina, Marisa Ortega-Sánchez, Joan Velázquez-Ameijide, Carlos Arregui-Dalmases, Jordi Medallo-Muñiz, Ignasi Galtés*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

14 Citacions (Web of Science)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'New insights in the analysis of blunt force trauma in human bones. Preliminary results'. Junts formen un fingerprint únic.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science