New applanation tonometer for myopic patients after laser refractive surgery

María Iglesias*, Francisco Yebra, Bachar Kudsieh, Andrea Laiseca, Cristina Santos, Jeroni Nadal, Rafael Barraquer, Ricardo P. Casaroli-Marano

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

3 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'New applanation tonometer for myopic patients after laser refractive surgery'. Junts formen un fingerprint únic.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry