Natural landscape, infrastructure, and health: The physical activity implications of urban green space composition among the elderly

Carme Miralles-Guasch*, Javier Dopico, Xavier Delclòs-Alió, Pablo Knobel, Oriol Marquet, Roser Maneja-Zaragoza, Jasper Schipperijn, Guillem Vich

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

36 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Natural landscape, infrastructure, and health: The physical activity implications of urban green space composition among the elderly'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Psychology

Arts and Humanities

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance