Multisystemic lymphoplasmacytic inflammation associated with PCV‐3 in wasting pigs

Jaume Alomar, Viviane Saporiti, Mònica Pérez, Diogo Gonçalvez, Marina Sibila, Joaquim Segalés

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

14 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Multisystemic lymphoplasmacytic inflammation associated with PCV‐3 in wasting pigs'. Junts formen un fingerprint únic.

Veterinary Science and Veterinary Medicine