Mucosal microbial load in Crohn's disease: A potential predictor of response to faecal microbiota transplantation

Guillaume Sarrabayrouse, Stefania Landolfi, Marta Pozuelo, Joseane Willamil, Encarna Varela, Allison Clark, David Campos, Claudia Herrera, Alba Santiago, Kathleen Machiels, Severine Vermeire, Marc Martí, Eloy Espin, Chaysavanh Manichanh*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

23 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Mucosal microbial load in Crohn's disease: A potential predictor of response to faecal microbiota transplantation'. Junts formen un fingerprint únic.

Immunology and Microbiology

INIS

Keyphrases