Morpho-syntactic Variation in Romance v: A Micro-parametric Approach

Ángel J. Gallego*

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

2 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Morpho-syntactic Variation in Romance v: A Micro-parametric Approach'. Junts formen un fingerprint únic.

Arts and Humanities