Models of Neolithisation of Northeastern Iberian Peninsula: New Evidence of Human Occupations during the Sixth Millennium cal BC

Raquel Piqué*, Antoni Palomo, Xavier Terradas, Vasiliki Andreaki, Joan Anton Barceló, Igor Bogdanovic, Àngel Bosch Lloret, Patrick Gassman, Oriol López-Bultó, Rafael Rosillo Turra

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

5 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Models of Neolithisation of Northeastern Iberian Peninsula: New Evidence of Human Occupations during the Sixth Millennium cal BC'. Junts formen un fingerprint únic.

Arts and Humanities

INIS

Keyphrases