Modeling colour-naming space with fuzzy sets

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecerca

1 Citació (Web of Science)

Com citar-ho