Mixing of η-η/ mesons in J/ψ decays into a vector and a pseudoscalar meson

A. Bramon, R. Escribano, M. D. Scadron

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

85 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Mixing of η-η/ mesons in J/ψ decays into a vector and a pseudoscalar meson'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases