Microstructure and hardness of a nanostructured Fe-40Al at% alloy

X. Amils, J. Nogués, S. Suriñach, J. S. Muñoz, L. Lutterotti, M. D. Baró

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

9 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Microstructure and hardness of a nanostructured Fe-40Al at% alloy'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry

Material Science